X  Luk Officiel AQ sensor station - Risø, Denmark

  pm2.5 pm10 O3 AQI klassifikation       
Nuværende 0.5 0.1 0.5 God luftkvalitet
     

Prognosemin gns maksmin gns maksmin gns maks           
02-12-20210.10.51.20.10.30.70.10.10.11.2FairAQ 
    
03-12-20210.30.60.70.30.50.60.10.10.10.7God luftkvalitet
     
04-12-20210.40.71.50.30.5100.10.11.5FairAQ 
    
05-12-20210.20.40.50.20.30.30.10.10.10.5God luftkvalitet
     
06-12-20210.311.30.20.60.80.10.10.11.3FairAQ 
    
07-12-20210.80.90.90.40.50.50.10.10.10.9God luftkvalitet
     
            

klassifikation AQI Sundhedseffekterne skal kun baseres på gennemsnitsværdier 24 timer.
God luftkvalitet 0-1 Luftkvaliteten anses for tilfredsstillende, og luftforurening udgør ringe eller ingen risiko
FairAQ 1-2 Luftkvalitet er acceptabel for nogle forurenende stoffer kan der dog være en moderat sundhedsmæssig bekymring for et meget lille antal mennesker, der er usædvanligt følsomme over for luftforurening.
Moderat luftkvalitet 2-3 Medlemmer af følsomme grupper kan opleve helbredseffekter. Offentligheden vil sandsynligvis ikke blive berørt.
PoorAQ 3-4 Alle kan begynde at opleve helbredseffekter; medlemmer af følsomme grupper kan opleve mere alvorlige helbredseffekter.
VeryPoorAQ 4-5 Sundhedsadvarsler om nødsituationer. Det er mere sandsynligt, at hele befolkningen bliver berørt
ExtremelyPoorAQ > 5 Sundhedsalarm: alle kan opleve mere alvorlige helbredseffekter
 Mere information:  EPA luftkvalitetsindeks      Sensordata fanget kl: 04-12-2021 01:00