X  Luk Officiel AQ sensor station - Risø, Denmark

  pm2.5 pm10 O3 AQI klassifikation       
Nuværende 0.4 0.1 0.4 God luftkvalitet
     

Prognosemin gns maksmin gns maksmin gns maks           
02-07-20220.10.40.50.10.40.40.10.10.10.5God luftkvalitet
     
03-07-20220.50.60.80.40.50.60.10.10.10.8God luftkvalitet
     
04-07-20220.30.40.80.30.30.40.10.10.10.8God luftkvalitet
     
05-07-20220.20.40.50.30.40.50.10.10.10.5God luftkvalitet
     
06-07-20220.20.30.40.30.30.40.10.10.10.4God luftkvalitet
     
07-07-20220.30.40.40.30.40.40.10.10.10.4God luftkvalitet
     
            

klassifikation AQI Sundhedseffekterne skal kun baseres på gennemsnitsværdier 24 timer.
God luftkvalitet 0-1 Luftkvaliteten anses for tilfredsstillende, og luftforurening udgør ringe eller ingen risiko
FairAQ 1-2 Luftkvalitet er acceptabel for nogle forurenende stoffer kan der dog være en moderat sundhedsmæssig bekymring for et meget lille antal mennesker, der er usædvanligt følsomme over for luftforurening.
Moderat luftkvalitet 2-3 Medlemmer af følsomme grupper kan opleve helbredseffekter. Offentligheden vil sandsynligvis ikke blive berørt.
PoorAQ 3-4 Alle kan begynde at opleve helbredseffekter; medlemmer af følsomme grupper kan opleve mere alvorlige helbredseffekter.
VeryPoorAQ 4-5 Sundhedsadvarsler om nødsituationer. Det er mere sandsynligt, at hele befolkningen bliver berørt
ExtremelyPoorAQ > 5 Sundhedsalarm: alle kan opleve mere alvorlige helbredseffekter
 Mere information:  EPA luftkvalitetsindeks      Sensordata fanget kl: 04-07-2022 06:00