X  Luk Officiel AQ sensor station - Risø, Denmark

  pm2.5 pm10 O3 AQI klassifikation       
Nuværende 0.3 0.1 0.3 God luftkvalitet
     

Prognosemin gns maksmin gns maksmin gns maks           
10-07-20240.30.60.80.30.50.70.10.10.10.8God luftkvalitet
     
11-07-20240.40.50.70.30.40.500.10.10.7God luftkvalitet
     
12-07-20240.60.710.40.50.70.10.10.11God luftkvalitet
     
13-07-20240.20.30.60.20.20.50.10.10.10.6God luftkvalitet
     
14-07-20240.20.30.30.20.30.40.10.10.10.4God luftkvalitet
     
15-07-20240.30.40.70.30.40.50.10.10.10.7God luftkvalitet
     
16-07-20240.9110.60.80.80.10.10.11God luftkvalitet
     
            

klassifikation AQI Sundhedseffekterne skal kun baseres på gennemsnitsværdier 24 timer.
God luftkvalitet 0-1 Luftkvaliteten anses for tilfredsstillende, og luftforurening udgør ringe eller ingen risiko
FairAQ 1-2 Luftkvalitet er acceptabel for nogle forurenende stoffer kan der dog være en moderat sundhedsmæssig bekymring for et meget lille antal mennesker, der er usædvanligt følsomme over for luftforurening.
Moderat luftkvalitet 2-3 Medlemmer af følsomme grupper kan opleve helbredseffekter. Offentligheden vil sandsynligvis ikke blive berørt.
PoorAQ 3-4 Alle kan begynde at opleve helbredseffekter; medlemmer af følsomme grupper kan opleve mere alvorlige helbredseffekter.
VeryPoorAQ 4-5 Sundhedsalarm: alle kan opleve mere alvorlige helbredseffekter
ExtremelyPoorAQ > 5 Sundhedsadvarsler om nødsituationer. Det er mere sandsynligt, at hele befolkningen bliver berørt
 Mere information:  EPA luftkvalitetsindeks      Sensordata fanget kl: 12-07-2024 21:00